کشور عربستان - شهر مکه و مدینه ٢٠١١

گروه لیله القدر در مسجد النبی(ص)

گروه لیله القدر در بین الحرمین مدینه

گروه لیله القدر در صحن ورودی مسجد الحرام

مسجد الحرام

مسجد الحرام

گروه لیله القدر در مسجد الحرام

گروه لیله القدر در مسجد النبی (ص)

گروه لیله القدر در مسجد شجره

اجرای گروه لیله القدر در بعثه مقام معظم رهبری در مکه - میلاد امام حسن(ع)

گروه بین المللی لیله القدر در مسجد الحرام - رجب ١٣٩١